By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Persondata- og cookiepolitik

Generelt

Denne persondata- og cookiepolitik redegør for, hvordan Plug In ApS, CVR-nr. 41297034 (herefter kaldet ”Plugin”) anvender og behandler de personoplysninger, som vores kunder giver til os samt de personoplysninger som Plugin indsamler, når du benytter vores hjemmeside.

Hos Plugin respekterer og beskytter vi dine personlige oplysninger. Plugin respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger og er opmærksomme på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Personlige oplysninger

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til fysiske personer, selvom dette forudsætter kendskab til eksempelvis adresse, CPR-nummer mv.

Der sondres mellem to typer af personoplysninger, almindelige oplysninger og følsomme oplysninger.

Følsomme oplysninger kan være oplysninger om etnisk oprindelse, politisk, race, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, vedkommendes helbredsoplysninger eller seksuelle orientering.

Ikke-personlige oplysninger

Plugin kan indsamle ikke-personlige oplysninger om brugere, når de besøger vores hjemmeside. Ikke-personlige oplysninger kan blandt andet omfatte computertype, browser-navn og tekniske oplysninger om brugerens forbindelsesmåde på hjemmesiden, eksempelvis internetudbyder, styresystem og andre lignende oplysninger. Se hertil også nedenstående afsnit om cookies.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle personlige oplysninger fra brugere på en række forskellige måder, inklusiv men ikke begrænset til, når brugere gennemfører et køb, betaler for et produkt eller andre aktiviteter på vores hjemmeside. Brugere kan blive spurgt om navn, telefonnummer, adresse, e-mailadresse og kreditoplysninger efter behov. Derudover indsamles den information, som brugeren måtte anføre i sin besked til Plugin.

Der er mulighed for, at brugere kan besøge vores hjemmeside anonymt, og vi vil udelukkende indsamle personlige oplysninger fra brugere, når de frivilligt giver sådanne oplysninger til os. Brugere kan altid vælge ikke at give personlige oplysninger, men dette kan forhindre dem i at benytte visse ydelser eller funktioner på vores hjemmeside.

I særlige tilfælde vil Plugin ved lov være forpligtet til at indsamle specifikke og verificerede personoplysninger.

Hvorfor indsamler vi personoplysninger

For at kunne give brugeren den bedst mulige oplevelse med vores ydelser og hjemmesider, indsamles relevante personoplysninger.

Når du bruger Plugins hjemmeside, giver du således samtykke til, at Plugin må håndtere de kategorier af oplysninger, der er relevante for at kunne levere den nødvendige service eller optimering, vedligehold eller udvikling af vores hjemmesider. I forhold til hjemmesiden se også nedenstående afsnit om cookies.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger opbevares i 5 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter de slettes.

Personoplysninger indhentet med henblik på at sende nyhedsbreve og opdateringer omkring Plugin og vores ydelser vil beholdes indtil disse afmeldes af brugeren.

Fælles for alle personoplysninger gælder dog, at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke er relevante i forhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet eller, hvis et samtykke trækkes tilbage inden en egentlig transaktion, er begyndt.

Hvordan vi beskytter dine oplysninger

Plugin har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. På denne måde beskytter Plugin dine personlige oplysninger.

Deling af dine personlige oplysninger

Plugin deler brugerens oplysninger med betroede samarbejdspartnere, som hjælper Plugin med at vedligeholde, opdatere eller drive vores forretning og hjemmeside eller hjælper med markedsføring, annoncering, at udsende nyhedsbreve eller administrere medlemsdata.

De pågældende samarbejdspartnere vil kun have adgang til brugerens personlige oplysninger i det omfang det er nødvendigt og der vil altid udarbejdes en kontraktuel forpligtelse til at behandle dine oplysninger fortroligt. Samarbejdspartnerne handler derved altid efter instruks fra Plugin.

I tilfælde af at Plugin vil optræde i en forsikringssag, vil Plugin dele de oplysninger, der er nødvendige for at forsikringsselskabet kan behandle en eventuel forsikringssag.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

Retsgrundlag

Plugin behandler dine oplysninger enten på baggrund af dit udførte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at der kan gennemføres en kontakt, som du er part i.

Såfremt behandlingen af brugerens personoplysninger er baseret på samtykke, har brugeren mulighed for at tilbagekalde dette samtykke. Dette er beskrevet i punktet omkring ”Dine rettigheder”.

Såfremt brugeren ikke ønsker at give samtykke til vores behandling af personoplysninger, kan Plugin ikke levere de ydelser, som udbydes via. Plugins hjemmeside.

Dine rettigheder

Som bruger hos Plugin har du følgende rettigheder:

Som registreret har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Der er mulighed for, at brugeren til enhver tid kan anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt – dog altid med svar inden for 2 uger.

Som registreret har du altid ret til at få dine personoplysninger slettet. Plugin vil dog i visse tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde særregler.

Som registeret har du ret til at berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig.

Som registreret har du enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt der ønskes at standse eller begrænse en behandling af dine personoplysninger.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over Plugin behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00. Mere information kan findes på www.datatilsynet.dk

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne persondata- og cookiepolitik, hjemmesidens praksis eller dine køb fra hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os på:

Plug In ApS
CVR-nr. 41297034
Nørrebrogade 25, 5. sal mf., 2200 København N
E-mail: hjalte@weareplugin.com
Tlf-nr. 51300240
Hjemmeside: https://weareplugin.com

Særligt om web browser cookies

Plugin opsamler data omkring brugernes adfærd på hjemmesiden. Den opsamlede data anvendes til at gøre brugeroplevelsen og kommunikationen relevant for Plugins brugere. Dataen indsamles blandt andet gennem cookies, som til enhver tid kan slettes eller blokeres i brugernes internetindstillinger.

Hvad er cookies?‍

En cookie er en tekstfil der lagres på brugerens computer, smartphone eller tablet. Plugin bruger disse cookies til at indsamle statistik om blandt andet brugernes demografi og adfærd på hjemmesiden. Herunder antal besøg, hvilke sider der besøges, alder, køn, geografi og andre typer af interaktioner med siden. En cookie er på ingen måde farlig for din computer og kan ikke identificere dig som person. Cookies fungerer som assistance til at forbedre brugerens oplevelse af hjemmesiden.

Hvor længe opbevares cookies?

Cookies lagres i varierende tidsperioder fra første besøg på hjemmesiden. Besøges hjemmesiden igen, forlænges perioden, men cookies slettes automatisk efter deres udløb. Læs mere om at slette eller blokere cookies nedenfor.

Sletning af cookies

Du har altid ret til at slette cookies, som du tidligere har accepteret. Du kan se hvordan ved at klikke på det relevante link nedenfor:

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/da-dk/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/da/kb/slet-cookies-fjerne-oplysninger-som-websteder-har-

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da

Opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html

Safari
https://support.apple.com/da-dk/HT1677

iPhone, iPad og andet fra Apple
https://support.apple.com/da-dk/HT1677

Telefoner med Android styresystem
http://timeread.hubpages.com/hub/How-to-delete-internet-cookies-on-your-Droid-or-any-Android-device

Telefoner med Windows 7
http://www.macrome-dia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Flash cookies (alle browsere)
http://www.macrome-dia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

Ovenstående vejledninger, er links til webbrowserproducenterne. Mediacamp kan derfor ikke gøres ansvarlig, i tilfælde af at vejledningerne er urigtige, eller ikke ajourførte.

Hvis brugeren vælger at sætte sin browser til at afvise cookies eller varsle brugeren, når cookies bliver sendt, kan visse dele af hjemmesiden herefter have nedsat funktionalitet.

Anvendte cookies
Plugins hjemmeside anvender tredjepartscookies. Disse anvendes i varierende omfang og omfatter følgende:

Category: Necessary (3)
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Category: Marketing (3)
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

Herudover anvender hjemmesiden cookies, som er strengt nødvendige for funktionaliteten af hjemmesiden og derfor ikke kræver dit samtykke. Sådanne anvendte cookies er eksempelvis brugerdefineredeF browserindstillinger, multimedia player cookies (regulering af netværkshastighed eller billedkvalitet og aktivering af video- eller lydfiler), plug-ins til sociale medier (del- eller like-funktioner) samt load balancing (balancering af adgang til hjemmesiden).

Ovenstående er fra en cookie scan rapport fra Cookiebot, som Plugin bruger til at administere dit samtykke til cookies. Rapporten er senest opdateret 30. maj 2022.

Såfremt du ikke ønsker cookies gemt på din elektroniske enhed, kan du til enhver tid slette dem. Se hertil ovenstående vejledning.

****

Plugins persondata- og cookiepolitik er sidst opdateret den 30. maj 2022