Por clic “Acceptance”, you agree to store cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Ver nos Política de confidenti para más información.

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Plug In ApS

CVR-nr. 41297034

Allegade 13, 4. sal tv., 2000 Frederiksberg

E-mail: hjalte@weareplugin.com

Tlf-nr. 51300240

Hjemmeside: https://weareplugin.com


Følgende vilkår gælder for alle fysiske events, samt abonnementer, der bliver solgt via https://weareplugin.com, der administreres af Plug In ApS, CVR-nr. 41297034 (herefter kaldet ”Plugin”). Handelsbetingelserne gælder for enhver opgave, Plugin påtager sig.

Plugin kan fra en tid til anden ændre vilkårene. Ændringerne i vilkårene vil træde i kraft, efter Plugin slår sådanne opdaterede vilkår op på rette sted eller orienterer dig på behørig vis. Din fortsatte køb af vores ydelser efter sådanne opslag eller orientering udgør samtykke til at være bundet af de ændrede vilkår.

Plugin er formidler af fysiske events hvor kunden hertil tilmelder sig via. enten engangsbetaling (enkelt billet) eller en abonnementsløsning (herefter kaldet ”Medlemskab”).


Priser, betaling og medlemskab

Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på den pågældende ydelse. Alle priser er inklusive moms og angives i DKK.

Plugin kan frit ændre de oplyste priser uden forudgående varsel. Er der sket en trykfejl og du burde vide eller ved, at der er tale om en trykfejl, kan du ikke få den trykfejlede pris. Plugin kan til hver en tid annullere en ordre, der er sket ved en trykfejl på prisen.

Ved bestilling kan du se den endelig pris, hvilket er inklusive moms, afgifter og eventuelle omkostninger.

Køber du et Medlemskab, kan prisen på abonnementet ændres med tiden.

Hos Plugin kan der betales med Credit card, Debit Card, Maestro.

For så vidt angår Medlemskab betales månedsvis forud. Betaling opkræves via det tilknyttede betalingskort. Efter den første betaling vil et Medlemskab løbende blive fornyet ved opkrævning af månedlig betaling. Plugin fortsætter med at trække betaling, indtil pågældende Medlemskab opsiges. Abonnementsbetalingerne er endelige og kan ikke refunderes. Refusion vil ikke blive givet for delvist brugte, ubrugte eller resterende abonnementsperioder.

Bindingen på et Medlemskab lyder på løbende måned + 1 måned, og kan herefter opsiges når som helst. Medlemskabets opsigelse skal ske på din profil under “My profile”.


Fortrolighed

Hos Plugin mener vi, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra dig eller om dig vil blive behandlet fortroligt, og alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt.

Bemærk dog, at visionen for Plugin er netværk, hvorfor du minimum skal oplyse dit navn, når du deltager i Events. Det vil derfor ikke være muligt at optræde anonymt.


Ansvar

Plugin er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på vores hjemmeside, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, der er uden for Plugins kontrol.

For så vidt angår ansvar i øvrigt, er Plugin ansvarlig over for dig efter gældende dansk rets almindelige regler, med de begrænsninger, som fremgår af disse betingelser:

Plugin er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Plugin eller andre, som Plugin har ansvaret for.

Plugin er ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Plugin er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader.

Plugin og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade.

Levering

Når købet er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse/faktura via den oplyste mailadresse. Events leveres på den oplyste dato for Event. Plugin forbeholder sig ret til ændringer, herunder af pris, tid, sted og indhold.

 

Brugsret til produkter og ydelser

Alle rettigheder til Events, tekster og billeder tilhører Plugin.

Når du køber et produkt eller en ydelse, opnår du mulighed for at tilgå eventuelt købt materiale. Adgangen til materialet ophører under nærmere bestemte betingelser, herunder i forbindelse med ophør af Medlemskab. 

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du gennemførte købet, uanset om der er tale om et online Event eller et fysisk Event, som først gennemføres på en senere aftalt dato.

Du skal give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde købet. Meddelelsen skal gives på mail til: connect@weareplugin.com.

Hvis du fortryder dit køb, får du det fulde beløb tilbage. Vi refunderer din betaling senest 10 bankdage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale.

Reklamationsret

Svarer det leverede ikke til det aftalte, skal du straks henvende dig til Plugin. Du kan rette henvendelse på mail til: connect@weareplugin.com. Plugin vil bede dig udfylde et spørgeskema og bede om en beskrivelse så detaljeret som muligt af, hvad reklamationen går ud på. Husk du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har konstateringen.

Plugin har derved mulighed for at taget stilling til, om din oplevelse kan udbedres, du skal have mulighed for deltagelse på et andet Event, have pengene retur eller afslag i prisen, alt afhængig af den konkrete situation.

 

Persondata

For at du kan indgå en aftale med os og handle på https://weareplugin.com, har vi brug for følgende oplysninger om dig: Fulde navn, e-mail, betalingskortoplysninger, telefonnummer og adresse.

Behandlingen sker efter reglerne i vores Persondata- og cookiepolitik.

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist der udspringer af dit køb gennem Plugin samt på hjemmesiden eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelser omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse på mail til: connect@weareplugin.com.


Har vi ikke fundet en løsning sammen, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning;

Nævnenes Hus

Toldboden 2

Viborg 8800

Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: connect@weareplugin.com.